สมัครสมาชิก

วิธีถอนเงินเว็บเศรษฐี

 • เข้าสู่ระบบผ่านทางหน้าเว็บ “ ซื้อหวยเศรษฐี.com 
 • คลิกเลือกที่เมนู “ถอนเครดิต“
 • เลือก “บัญชีธนาคาร” ของท่านที่ต้องการถอนเงินเข้าสู่บัญชี
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน แล้วกด “ถอนเงิน”
 • ระบบจะทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชี ท่านสามารถตรวจสอบผ่าน “สถานะฝาก / ถอน”
 • ระบบจะตรวจสอบรายการโอนและทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชีให้กับท่าน
 • เมื่อเครดิตถูกถอนเรียบร้อย ท่านสามารถตรวจสอบยอดเครดิตได้ที่หน้าเว็บ ระบบจะหักยอดเครดิตตามจำนวนเงินที่ท่านแจ้งถอน
 • เข้าสู่ระบบผ่านทางหน้าเว็บ “ ซื้อหวยเศรษฐี.com 
 • คลิกเลือกที่เมนู “ถอนเครดิต“
ถอนเงินเว็บเศรษฐี
 • เลือก “บัญชีธนาคาร” ของท่านที่ต้องการถอนเงินเข้าสู่บัญชี
ถอนเงินเว็บเศรษฐี
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน แล้วกด “ถอนเงิน”
ถอนเงินเว็บเศรษฐี
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน แล้วกด “ถอนเงิน”
ถอนเงินเว็บเศรษฐี
 • ระบบจะทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชี ท่านสามารถตรวจสอบผ่าน “สถานะฝาก / ถอน”
ถอนเงินเว็บเศรษฐี
 • ระบบจะตรวจสอบรายการโอนและทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชีให้กับท่าน เมื่อเครดิตถูกถอนเรียบร้อย ท่านสามารถตรวจสอบยอดเครดิตได้ที่หน้าเว็บ ระบบจะหักยอดเครดิตตามจำนวนเงินที่ท่านแจ้งถอน
ถอนเงินเว็บเศรษฐี